Trets d’identitat

Entenem que l’art és la via que ens permet el desenvolupament personal dels nostres beneficiaris. Per això, el nostre sector de treball és l’educació no formal i l’educació en valors.

La nostra entitat està orientada principalment al jovent, d’entre 15 i 25 anys, tot i quetambé treballem per i amb infants, adults i gent gran.

Treballem principalment amb grups formals, amb els quals busquem un treball continuat i no merament puntual.

En tots els projectes es realitza un seguiment proper de cada una de les fases per donar-hi continuïtat, qualitat i coherència. També recolzem els monitors i els diferents professionals durant tot el procés del projecte.

Un dels nostres objectius és aconseguir una gran implicació dels beneficiaris i buscar la seva complicitat en els projectes. No pretenem donar cap servei, sinó ser agents educatius a la recerca d’una interacció entre les persones per aconseguir un diàleg ric en experiències.

Treballem a dins i fora de Barcelona, incidint en zones desafavorides, vulnerables o amb menys possibilitats ja sigui d'accés a la informació o bé limitades en mitjans i serveis. Aquestes zones presenten, sovint, situacions de risc o degradació social.