Balanç social

Les eines de balanç social de què disposem són:

A. Democràcia:

 • Presa de decisions del dia a dia, es fa en reunions de les persones assalariades sota la supervisió del personal de la Junta, què també participa en l’elaboració, creació i aprovació de les diferents activitats o accions que es promouen o en les que es participa.

B. Igualtat:

 • Assumim el compromís de la igualtat d’oportunitats, l’equitat, la participació, el treball comunitari, i el compromís social.
 • S’aplica la igualtat de gènere en tots els projectes, afavorint quotes paritàries de participació.
 • Treballem per contribuir al canvi social al servei de les persones, generant processos d’apoderament a través de la formació i la facilitació de processos per a l’apoderament personal, de les relacions properes i del col·lectiu.
 • Creiem en el treball en xarxa i en la cooperació. Participem en xarxes relacionades amb el nostre àmbit, en el nostre territori de proximitat i en espais comunitaris per afavorir i impulsar la igualtat, l’equitat i la inclusió social.

C. Medi Ambient:

 • No disposem d’un pla d’acció o sistema de gestió ambiental, però realitzem accions encaminades cap a la reducció del consum d’aigua, l’eficiència energètica i la reducció del consum de paper.
 • El consum elèctric el tenim contractat amb una distribuïdora d’energia 100% renovable.
 • Realitzem recollida selectiva de residus i molt d’ells els reciclem expressament per a la realització d’activitats pròpies (tallers que fomenten la reutilització).

D. Compromís social:

 • Assumim el compromís social amb el nostre entorn més proper i participem en xarxes que ens permeten aprofundir en aquest compromís: Artibarri, Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i La Bordeta, Federació d’associacions de veïns de Barcelona, Òmnium Sants i Fundació Anna Lindh.
 • Ens relacionem amb entitats que pertanyen a l’economia social i solidària.
 • Participació en projectes comunitaris.
 • Acollida de persones que realitzen Mesures penals substitutòries dins el programa de Treballs en benefici de la comunitat (Departament de Justícia).

E. Qualitat laboral:

 • Conciliació familiar, flexibilitat horària i gestió compartida.
 • Inclusió de persones amb discapacitat, malalties cròniques, joves i persones amb pocs recursos.

F. Qualitat professional:

 • Realitzem processos d’avaluació de les activitats i dels resultats obtinguts. Aquest procés és molt important perquè ens permet avaluar el que es fa i com es fa, veure els punts forts, dèbils i així poder garantir una millora continua i una revisió permanent dels processos de treball tant en la gestió com en la implementació del diferents processos.