Balanç social

Les eines de balanç social de què disposem són:

A. Democràcia:

 • Presa de decisions del dia a dia, es fa en reunions de les persones assalariades sota la supervisió del personal de la Junta, què també participa en l’elaboració, creació i aprovació de les diferents activitats o accions que es promouen o en les que es participa.

B. Igualtat:

 • Assumim el compromís de la igualtat d’oportunitats, l’equitat, la participació, el treball comunitari, i el compromís social.
 • S’aplica la igualtat de gènere en tots els projectes, afavorint quotes paritàries de participació.
 • Treballem per contribuir al canvi social al servei de les persones, generant processos d’apoderament a través de la formació i la facilitació de processos per a l’apoderament personal, de les relacions properes i del col·lectiu.
 • Creiem en el treball en xarxa i en la cooperació. Participem en xarxes relacionades amb el nostre àmbit, en el nostre territori de proximitat i en espais comunitaris per afavorir i impulsar la igualtat, l’equitat i la inclusió social.

C. Medi Ambient:

 • No disposem d’un pla d’acció o sistema de gestió ambiental, però realitzem accions encaminades cap a la reducció del consum d’aigua, l’eficiència energètica i la reducció del consum de paper.
 • El consum elèctric el tenim contractat amb una distribuïdora d’energia 100% renovable.
 • Realitzem recollida selectiva de residus i molt d’ells els reciclem expressament per a la realització d’activitats pròpies (tallers que fomenten la reutilització).

D. Compromís social:

 • Assumim el compromís social amb el nostre entorn més proper i participem en xarxes que ens permeten aprofundir en aquest compromís: Artibarri, Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i La Bordeta, Federació d’associacions de veïns de Barcelona, Òmnium Sants i Fundació Anna Lindh.
 • Ens relacionem amb entitats que pertanyen a l’economia social i solidària.
 • Participació en projectes comunitaris.
 • Acollida de persones que realitzen Mesures penals substitutòries dins el programa de Treballs en benefici de la comunitat (Departament de Justícia).

E. Qualitat laboral:

 • Conciliació familiar, flexibilitat horària i gestió compartida.
 • Inclusió de persones amb discapacitat, malalties cròniques, joves i persones amb pocs recursos.

F. Qualitat professional:

 • Realitzem processos d’avaluació de les activitats i dels resultats obtinguts. Aquest procés és molt important perquè ens permet avaluar el que es fa i com es fa, veure els punts forts, dèbils i així poder garantir una millora continua i una revisió permanent dels processos de treball tant en la gestió com en la implementació del diferents processos.

Des del 2023, podeu consultar els resultats del nostre Balanç Social al Catàleg d’organitzacions del Mercat Social (XES).