Metodologia

Plantegem la temàtica del projecte a partir d’un estudi de la realitat. Realitzem un primer pas d’acostament teòric i pràctic sobre els objectius a treballar.

Seguidament, fem una preparació a nivell logístic, econòmic i d'objectius i preparem els materials de treball conjuntament amb especialistes, tècnics o persones que treballen dins l’àmbit del projecte.

Potenciem el treball en xarxa, és a dir, coordinem partenariats i/o socis col·laboracions relacionades amb l’activitat. Els contactes entre els agents implicats és periòdic i la relació amb els beneficiaris és contínua. Tots ells s’impliquen directament en els temes i objectius a tractar.

Finalment, s’executa l’activitat, se’n fa un seguiment i una avaluació, valorant tots els aspectes importants: formals, objectius, resultats, etc. Els indicadors d’avaluació es basen fonamentalment en els aspectes tangibles i els intangibles.