El fil d’Ariadna – Inscripcions

Inscriu-te!

El programa “El fil d’Ariadna” es troba inclòs dins les activitats del projecte “Teeeatre, Emociona’t, Expressa’t, Estrena” que du a terme Artixoc i que comprèn activitats educatives de teatre a Instituts de secundària de Barcelona i activitats culturals i de lleure per a formar vincles entre família, alumnat, escola i territori.

Si voleu saber-ne més podeu seguir-nos a les xarxes @artixoc: twitter, instagram i facebook.

Si voleu saber-ne més, ens podeu contactar aquí.

Amb el suport de

Generalitat de Catalunya - Departament de Treball

—————————————————————————-

En acabar la inscripció, rebràs un correu de confirmació a l’adreça electrònica que ens hagis proporcinat. Si no el reps, si us plau, comprova el teu correu brossa.

Podeu participar en més d’una activitat. Tingueu en compte que haureu d’omplir un formulari nou per a  cada activitat.

—————————————————————————-


Recordeu: Podeu participar en més d'una activitat, però heu d'omplir una inscripció nova cada vegada.


A causa del COVID-19, cal especificar el nom i cognoms de TOTES les persones que participaran en les activitats.
Noms dels nens / joves (fins a 18 anys).
En compliment de l'establert en la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal, dono el meu consentiment a l'ASSOCIACIÓ ARTIXOC amb CIF G62003603 perquè les meves dades puguin ser utilitzats per als tractaments a baix indicats. Faig constar que se m'ha comunicat que les dades facilitades quedaran incorporats i seran tractats en els fitxers titularitat de l'ASSOCIACIÓ ARTIXOC amb la finalitat de poder prestar els seus serveis, així com per mantenir-me informat sobre qüestions relatives a l'activitat de l'empresa. Mitjançant la signatura del present document dono el meu consentiment exprés perquè l'ASSOCIACIÓ ARTIXOC pugui utilitzar a aquest efecte concret les dades facilitades, comprometent-se a tractar-los deforma lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada i a no comunicar o cedir aquesta informació a tercers, exceptuant que aquesta comunicació sigui necessària o pugui suposar una millora per les la finalitat dels mateixos. En el cas que es produeixin canvis en algun de les dades facilitades, em comprometo a notificar-los i disposen del meu consentiment per fer ús d'ells. Així mateix, li informem de la possibilitat que té d'exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat mitjançant escrit dirigit a RAMBLA BADAL 82, 08014 BARCELONA,BARCELONA, o bé al correu electrònic artixoc@gmail.com. ASSOCIACIÓ ARTIXOC m'ha informat de les dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades de l'empresa, tant el correu electrònic info@normatiza.es com el telèfon 663 611 822. Amb la signatura d'aquest document autoritzo expressament el tractament de les meves dades de caràcter personal per a les següents finalitats: informació d’activitats relacionades i altres projectes rellevants de l’entitat que puguin ser del meu interès.

Recorda: si no reps el correu de confirmació, si us plau, comprova el correu brossa.

Si us plau, fes clic a la casella "No soc un robot" per a verificar la inscripció.