Can Batlló Històric

Can Batlló Històric forma part del projecte paraigües Escena Històrica.

Lluc Miralles - www.llucmiralles.com

Lluc Miralles – www.llucmiralles.com

Lluc Miralles - www.llucmiralles.com

Lluc Miralles – www.llucmiralles.com

Lluc Miralles - www.llucmiralles.com

Lluc Miralles – www.llucmiralles.com

Xavier Diaz Rodriguez

Xavier Diaz Rodriguez

El projecte es realitza conjuntament amb la Comissió Can Batlló Històric des de gener de 2016 (barri de La Bordeta, Barcelona). S’inicia amb la voluntat de recuperar la memòria de fets i persones que han passat per Can Batlló en totes les seves èpoques, que van quedar resumides en: època agrària, època industrial, època franquista i època contemporània de lluita veïnal. L’objectiu final és el de donar a conèixer a la població en general, de manera viva i pròxima, tot aquest llegat. S’han pensat una sèrie d’activitats de recuperació de memòria com la restauració d’edificis, la realització de visites guiades per a escoles o visitants en general i una representació teatral de les diferents etapes, feta pels mateixos veïns del barri.

Visiteu: Escena Històrica per a més informació.