Can Batlló Històric

Can Batlló Històric forma part del projecte paraigües Escena Històrica.Escena Històrica

El projecte es realitza conjuntament amb la Comissió Can Batlló Històric des de gener de 2016 (barri de La Bordeta, Barcelona). S’inicia amb la voluntat de recuperar la memòria de fets i persones que han passat per Can Batlló en totes les seves èpoques, que van quedar resumides en: època agrària, època industrial, època franquista i època contemporània de lluita veïnal. L’objectiu final és el de donar a conèixer a la població en general, de manera viva i pròxima, tot aquest llegat. S’han creat una sèrie d’activitats de recuperació de memòria com la realització de visites guiades per a escoles o visitants en general, creacions d’audiovisuals, cursos d’estilisme d’època i diverses representacions teatrals de les diferents etapes, fetes pels mateixos veïns del barri.

La primera obra creada s’anomenà “En temps del sr. Muñoz, Can Batlló als anys 40“, la segona obra “Don Julio, el retorn“.

Podeu veure aquests i d’altres audiovisuals al canal d’Escena Històrica (YouTube).

©Lluc Miralles – www.llucmiralles.com
©Lluc Miralles – www.llucmiralles.com

©Lluc Miralles – www.llucmiralles.com

 

©Xavier Díaz Rodríguez

 

Visiteu: Escena Històrica per a més informació.