1a Fira d’Art, Cultura, Creació i Comunitat

La xarxa Artibarri de comunitats creatives pel canvi social, de la que Artixoc és sòcia, presenta la 1aFira d’ART, CUltura, Creació i Comunitat que és el colofó d’un projecte de tres anys en el que s’han fet visibles les diferents experiències que tenen a veure amb l’art com a eina de transformació social i interconnectar-les. Des d’el col.lectiu d’Artibarri es pensa que cal fomentar aquestes activitats ja que contribueixen a l’enfortiment de la ciutat de Barcelona com una plataforma d’activitats i propostes culturals amb caràcter articulador. Durant aquests tres anys s’han dut a terme diferents accions de reflexió, contactes i difusió per programar la 1a Fira d’Art, Creació i Cultura Popular Comunitària de Barcelona. Es preten enfortir el teixit associatiu, contribuint a millorar la capacitat de la cultura produïda a la ciutat, millorar la seva posició, presència, sostenibilitat i capacitat d’interrelació sectorial.

Aquest festival es realitzarà a Trinitat Nova del 12 al 28 de juny

Artixoc presentarà una exposició sobre “Projecte de Can Batlló: Can Batlló als anys 40 – En Temps del Sr. Muñoz”. Mostra el procés comunitari a Can Batlló per a la construcció col·lectiva de l’espectacle realitzat al 2017. Material facilitat per Artixoc.

Dins d’aquesta fira es farà el dia 8 de juny la Cloenda del projecte Bat a Bat, projecte d’intercanvi d’experiències artístico-comunitaries. Es faran activitats gratuïtes per a joves d’entre 12 i 17 anys.

Al cartell de la FACC&COM trobareu tota la informació sobre les activitats de la fira com de la cloenda del projecte Bat a Bat.

Cartell de la 1a Fira FACC&COM